ROKY 2015 A 2016 JSOU PRO FIRMU VE ZNAMENÍ SPOLUPRÁCI SE SKVĚLÝMI ARCHITEKTY  ZE STUDIA KONCEPTUAL

Byt Vršovice - autorský tým:  Ing. arch. Barbora Mluvková  
                                              Ing. arch. Ondřej Zámečník

knihovna - chodba

Byt Žižkov  - autorský tým:  Ing. arch. Barbora Mluvková  

                                             Ing. arch. Ondřej Zámnečník                                                                                                           

vysoký lesk , deska postforming ,dub dýha matná